Logo
KamMedia.nl, is het internetdomein van de KamKrant Media Stichting. KamKrant Media Stichting heeft enkele homo-gerelateerde websites, die gericht zijn op jongeren die graag over het internet willen surfen en op homo-sites willen zitten, zonder dat ze met porno-reclame of andere (ongevraagde)seksuele uitingen worden geconfrontered.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het uitgeven, aanbieden en onderhouden van nieuwe media als internetpagina’s, internetportals en internetcommunicatiemiddelen. om zo een laagdrempelig platform te creëren, waar homo en biseksuele jongeren lichte informatie kunnen vinden en 'virtuele' contacten kunnen leggen. De stichting wil haar doelgroep een middel bieden om zich te ontplooien en een plaats te vinden in de maatschappij.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het aanbieden van toegespitste informatie, verstrooiing en communicatiemiddelen online enerzijds en activiteiten als evenementen en speciale feesten anderzijds.


Projecten:
KamMedia.nl is verantwoordelijk voor enkele leuke projecten in de afgelopen jaren:
KamChat.nl
KamCafe.nl
KamKrant.nl
DeZwaksteNicht.nl

Over KamKrant.nl:
KamKrant.nl heeft bestaan van 1997 tot 2015 en was daarmee één van de eerste gay blogsites van Nederland.